21.7.2012

Örskär, Långören 21.7.2012

Tänään oli kaunis kesäpäivä ja teki jälleen mieli veneilemään. Ajateltiin ensin läteä Onaksen kärkeen, jossa on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä virkistysalue [1]. Onas on isompi saari Porvoon saaristossa, jonne pääsee vain veneellä. Virkistysaluetta ympäröi varsin kivikkoinen ja karikkoinen vesialue ja ainoa hyvä rantautumispaikka sijaitsee alueen itäpuolella. Tänään kuitenkin tuuli sen verran kovaa koillisesta että päätettiin jättää Onas toiseen kertaan. Olisi ollut vaikeaa saada vene turvallisesti kiinni pelkällä ankkurilla.

Päätimme suunnata ulommas merelle Långörenin luonnonsuojelualeelle [2]. Alueella on rantautuminen kielletty 1.5. - 15.7. välisenä aikana, jotta linnut saisivat pesiä rauhassa. Mutta tänään sinne sai jo rantautua. Suunnattiin kohti alueen pohjoisinta saarta, Örskäriä. Saaren kaakkoispuolella on syvä ranta ja kalliot, joille on hellpo hypätä veneestä. Buster ankkuroitiin sinne ja lähdimme tutkimaan saarta. Saaren keskellä kasvaa puita ja pensaita. Pohjoispuoli saaresta on rantaa, joka koostuu pyöreiksi hiotuista kivistä. Muuten saari on ulkosaaristolle tyypillistä sileää kalliota. Saaresta löytyi kaikanlaista mielenkiintoista, kuten aivan käyttökelpoinen airo.

Örskärin saaren nähtyämme suuntasimme vielä ulommas merelle kohti Långörenin saarta. Saari on varsinainen haaste jos sille aikoo rantautua. Se koostuu pelkästään kivistä ja sorasta ja siellä on jopa jonkinlainen hiekkaranta. Kiviä on kuitenkin vedessäkin ympäri koko saarta, joka tuottaa varsinaisen haasteen löytää hyvä paikka veneen ankkuroimiselle. Päädyimme lopulta soutamaan rantaan, koska vedenalaisten kivien takia ei voinut käyttää moottoria lähempänä rantaa.

Långören on todella kaunis saari. Aivan ulommaisessa saaristossa vesi on paljon kirkkaampaa kuin sisäsaaristossa. Vesi näyttää jopa puhtaalta. Saaren kivet ovat täysin sileitä ja pyöreitä, jopa sora, josta saari koostuu on pientä, pyöreää ja sileää kiveä. Saarella kasvaa enimmäkseen matalia ruusu-, pihlaja- ja katajapensaita. Kasvillisuus on rehevää ja kukat kukkivat joka puolella.

Tällaisen sorasta ja kivistä koostuvan saaren kääntöpuoli on että se kerää roskaa kalliosaaria paremmin. Kivien välissä ja kasvillisuuden seassa oli todella paljon muoviroskaa. Tällä kerralla meillä ei ollut jätesäkkejä mukana siivousta varten sillä aikomuksemmehan oli vain käväsitä Onaksen kärjessä. Långörenin siivous saa siis jäädä toiseen kertaan. Keskellä saarta makasi myös paikaltaan irronnut itäviitta. Se ei edes mahtuisi Busterin kyytiin.

(Valitettavasti matkalla Örskäristä Långöreniin kameran linssiin oli lentänyt merivettä, jonka takia Långöreninen kuvat ovat suttuisia.)

Idag var det en vacker sommardag och då vill man ju ut och åka båt. Vi hade först som plan att fara till sydspetsen av Onas där Föreningen Nylands friluftsområden underhåller ett rekreationsområde [1]. Onas är en större ö i Borgå skärgård dit man endast kommer med båt. Rekreationsområdet är omgett av ett vattenområde fullt med grynnor och stenar. Det bästa stället att stiga i land är på områdets östra sida. I dag blåste det ändå ganska friskt från nordost så vi beslöt oss för att lämna Onas till en annan gång. Det skulle ha varit svårt att förankra båten tryggt i den vinden.

Vi riktade vår färd i stället längre ut till sjöss till Långörens naturskyddsområde [2]. På området är landstigning förbjuden under tiden 1.5. - 15.7. Så försäkrar man att fåglarna får häcka i fred. Men i dag fick man redan stiga i land där. Vi tog först som mål områdets nordligaste holme, Örskär. Den sydvästra sidan av holmen är lätt att stiga i land på tack vare det djupa vattnet och de släta klipporna som är lätta att hoppa till från båten. Buster förankrade vi där och for i väg för att utforska holmen. Norra sidan av holmen är strand som består av runda och släta stenar. Övrigt består holmen av släta hällar som är typiska för den yttre skärgården. På holmen hittade vi allt möjligt intressant, som t.ex. en alldeles användbar åra.

Efter att vi hade sett Örskär åkte vi ännu längre ut till Långören. Holmen är en verklig utmaning om man tänker sig i land där. Holmen består endast av sten och grus och där finns t.o.m. en liten sandstrand. Stenar finns det också överallt runtom holmen i vattnet, vilket gör det svårt att hitta en plats att förankra båten på. Till slut rodde vi i land för motorn kunde man inte använda närmare stranden p.g.a. alla stenar och grynnor.

Långören är en verkligt vacker holme. I den allra yttersta skärgården är vattnet klat och ser nästan helt rent ut. Holmens stenar är alldeles runda och släta. Även gruset består av små, släta och runda stenar. På holmen växer det mestadels låga ros-, rönn- och enbuskar. Vegetationen är frodig och blommorna blomstrat överallt.

Den negativa sidan med en ör som består av grus och sten är att den samlar åt sig mycket mer skräp än ett klippigt skär. Det fanns verkligen mycket plast- och annat skräp mellan stenarna och buskarna. Den här gången hade vi inte med oss sopsäckar för vi skulle ju bara ta en titt på Onas rekreationsområde. Städandet av Långören fick alltså bli till en annan gång. Mitt på holmen låg också en ostprick som har låssnat från sitt ställe nånstans. Den skulle inte ha fått rum i vår Buster.

(Tyvärr hade det flugit havsvatten i kamerans lins på färden mellan Örskär och Långören. Därför blev bilderna från Långören ganska suddiga.)


Ankkuri veteen Örskärin itäpuolella
Kasta ankare på östra sidan om Örskär
Örskär
Yleensä saarissa viihtyy mänty ja kataja. Örskärissä myös kitukasvuisia kuusia
Oftast är det tall och en som trivs på holmar. På Örskär finns också små granar
Örskärin gneissipaasi
Gnejshäll på Örskär
Robin löysi Örskärissä airon. Vieressä reheviä katajapuskia
Robin hittade en åra på Örskär. Bredvid frodiga enbuskar
Långören. Taustalla Örskär
Långören med Örskär i bakgrunden
Koko Långörenin saari koostuu sileistä kivistä ja sorasta
Hela Långören består av runt grus och sten
Pasi näyttää kylttiä, jolla saariston luonnonsuojelualueet merkitään
Pasi visar en skylt som skärgårdens naturskyddsområden markeras med
Långörenin itäpuoli on enimmäkseen hienompaa hiekkaa
Östra sidan av Långören är för det mesta fin sand
Länsipuoli on täynnä rehevää ja kukkivaa kasvillisuutta
Västra sidan är full av frodig och blommande vegetation
Eteläkärki näyttää tältä. Yllättävän paljon kasveja viihtyi merivedessä
Södra ändan ser ut så här. Överraskande mycket växter trivs i havsvattnet
Pasi ottaa tauon ison ajopuun päällä
Pasi tar en liten paus på en stor stam av drivved
Saaresta löytyi tämä metrin kokoinen säiliö ruostumattomasta teräksestä. Mistäköhän se on?
På ön fanns den här meterlånga tanken av rostfritt stål. Varifrån är den månne?
Taskulamppu? Ei
Ficklampa? Nej
Luonnon kiertokulku...
Naturens kretslopp...
Viitteet - hänvisningar:
1) Onas - Porvoo, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
2) Luonnonsuojelualueet - Långören, Porvoon kaupunki, 19.10.2011